PSİKOTEKNİK MERKEZİ

FEZA EĞİTİM KURUMLARI

PSİKOTEKNİK BELGESİ NEDİR ?

Sağlık bakanlığının denetiminde onaylı kurumlar tarafından kişinin bedensel ve psikolojik durumunun sürücülük yapmaya elverişli olduğunu, psikolog ve simülatör aletinin eşliğinde 1 saat süren test ve bu test sonucunda verilmiş olan rapordur.

Psikoteknik belgesi her 5 yılda bir yenilenmesi gerekmektedir. Bu belgenizi Feza Piskoteknik merkezimizden yenileyebilirsiniz.

PSİKOTEKNİK RAPORUNU KİMLER ALMALI?

Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin;

  • Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları
  • İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları
  • Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almış olmaları
  • 63 yaşından gün almamış olmaları
  • (Değişik: Resmi Gazete 31/12/2010-27802) Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları
  • Tehlikeli madde taşıyan taşıtları kullananlarının, ilgili mevzuatın öngördüğü eğitimi aldığını gösteren belgeye sahip olmaları
  • Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olmaları,
    şarttır
PSİKOTEKNİK RAPORUNUN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?

Psikoteknik raporu alan ticari araç sürücüleri almış oldukları psikoteknik raporu
5 (beş) yıl süre ile geçerlidir. Bu süre dolduktan sonra tekrar bu rapordan almaları gerekmektedir. Merkezimizden psikoteknik raporu alan sürücülerin rapor tarihi dolmadan 15 gün önceden hatırlatma yapılmaktadır.

ÖN BAŞVURU