Greyder Operatörlük Belgesi ve Operatörlük Eğitimi

FEZA EĞİTİM KURUMLARI

 

GREYDER OPERATÖRLÜK KURSU

Greyder operatör belgesi G sınıfı ehliyetlerinden biridir. Kursu tamamlayan kişi Greyder operatörü belgesi alır.

Greyder Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, greyder kullanarak yol ve arazide tesviye, reglaj, şev kesme, hendek açma vb. yüzey işlemleri ile zemin gevşetme ve kar temizleme işlemlerini emniyetli bir şekilde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Genel olarak greyderler, tesviye işlerinde, şey meyillendirme, hendek kazma ve yol yapımı için kullanılan çok amaçlı makinalardır. Ayrıca uygun bir şekilde kullanıldıkları takdirde, tesviye ve bombelik verme, karıştırma ve yayma, malzemeyi yana yığma işleriyle birlikte hafif kazıma işlerinde de kullanılırlar. Bu işler greyderin bıçağı, kazmaları ve riperleri ile yapılır. Greyderler ağır kazı işleri için (dozer gibi) uygun makinalar değildirler.

Greyder bıçaklarına sınırlamalarına bağlı olarak istenilen herhangi bir açı verilebilir. Bıçağın yapısal kuvveti ve duruşu, greyderin dozer gibi iş yapmasını önler. Greyderler, yalnız orta sert malzemede derin olmayan kazılar yapabilirler.

Greyderlerde normal bıçak durumları;

 

 • Hendek kazı pozisyonu,
 • Yüksek şey kazısı pozisyonu,
 • Düz taban hendek kazısı pozisyonu gibi işlerde ayarlanabilir.

Greyderlerin arka ve ön tekerleklerindeki lastik dişleri dönüş yönüne göre birbirlerine zıttırlar. Arka tekerleklerin güç ile çalışması ve yer ile temas halinde bulunan “V” dişi noktasının daha iyi çekme yapması ön ve arka tekerlek dişlerinin birbirine ters olmasından kaynaklanır. Ön tekerlekler arka tekerleklere göre daha geç aşınırlar. Ön tekerleklerin gerektiğinde sağa ve sola doğru yatırılabilir olması, keskin dönüşlerde avantaj sağlamakta ve greyderin ön tarafının kazı yönüne doğru çekilmesini engellemektedir.

Lastiklerin diş durumuna göre takılmasının cer işleminde ve lastiğin kendi kendini temizlemesinde fonksiyonu büyüktür. Greyder lastiklerinin yanaklarında takılma şekli “OK” ile gösterilmiştir. Yanlış takılan lastiklerin dişleri arasına pislik dolacağı için cer gücü azalacaktır.

Greyderlerin Kullanıldığı Alanlar

 

 • Zemin tesviye ve şekil verme işlerinde,
 • Yol drenaj hendekleri kazılarında,
 • Hendek şevlerinin düzeltilmesinde,
 • Zemin üstü artık tabakaların kazınmasında,
 • Kar kürüme işlerinde,
 • Yol bakımında dolmuş hendeklerin temizlenmesinde,
 • Bozulmuş olan yol satıhlarının düzeltilmesinde
 • Asfalt serim işleri gibi işlerde kullanılırlar.
GREYDER OPERATÖRLÜK BELGESİ NASIL ALINIR?

Feza Operatörlük Kurslarına Başvuru Yapmak İçin Gerekli Şartlar ve Hazırlanması Gereken Evraklar

Greyder ehliyeti için kursiyer 50 soruluk Motor testine tabi tutulur. Teorik  sınav sonucunda başarılı olduğu takdirde uygulamalı  sınavına girerek geçerse greyder operatörlük belgesini almaya hak kazanır. Kursiyer hangi iş makinası için sınava girmişse Sertifikaya o iş makinası adı yazılır.

Not: Greyder ehliyeti belgesi almak isteyen kişinin herhangi bir ehliyeti olmasa da sınava müracaat edebilir.

Ehliyeti olmayan kişi trafiğe çıkamaz; ancak şantiyede, tünelde trafiğe kapalı alanda aracı kullanabilir.

GREYDER OPERATÖRLÜK BELGESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Feza Operatörlük Kurslarına Başvuru Yapmak İçin Gerekli Şartlar ve Hazırlanması Gereken Evraklar;

 • 1 adet Vesikalık Fotoğraf
 • Sabıka kaydı Dilekçe
 • Diploma Fotokopisi
 • Sağlık Raporu
ÖN BAŞVURU