İş Kamyonu Operatörlük Belgesi ve Operatörlük Eğitimi

FEZA EĞİTİM KURUMLARI

İŞ KAMYONLARI OPERATÖRLÜK KURSU

Beton pompası, mikser, transmikser, kar küreme aracı, vidanjör, çöp kamyonu, kaya kamyonu, kamyon damperi haricinde kamyon üstü aparat takılı tüm araçlar iş kamyonu sayılır. Bu araçların herhangi birini kullanan sürücü iş güvenliği yasası gereğince İş Kamyonu Operatörlük belgesini almak durumundadır.

İş Kamyonu Operatörlük ehliyeti alacak adaylar kursta yapılacak olan teorik ve uygulamalı ve hafta sonları yapılan eğitimden sonra Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yetkilendirdiği müfettişler nezaretinde kurs binasında sırasıyla yazılı, sözlü ve uygulamalı bir sınava tabi tutulur.

Bu üç sınavdan da başarılı olan adaya (70/100 puan) sınav gününü takiben yaklaşık bir hafta içinde operatörlük sertifikası verilir. Aday bu sertifikayla beraber trafiğe çıkamaz. Aday eğer trafiğe çıkmak istiyorsa bu sertifikayı ehliyetine işletmek durumundadır.

Bu durumda aday trafik tescil şube müdürlüğünden randevu alarak ve istenen evrakları eksiksiz vermek kaydıyla aynı gün içinde G sınıfı(iş kamyonu) işlenmiş ehliyetini alabilir.

Bu aracı kullanabilmek için 4857 sayılı iş kanununun 85. maddesi ve bu maddeye dayanılarak hazırlanmış 31.05.2009 tarih ve 27244 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin mesleki eğitimlerine dair tebliğ” ye göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumlardan operatörlük belgesini almak zorunludur.

Operatörlük Belgesine sahip olmayan kişiler yasal olarak bu aracı kullanamaz. İş Müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde kullandırıldığı tespit edildiği takdirde iş kanunun 105. maddesine göre işverenler suçlu sayılırlar ve bu tür elemanları çalıştıran işverene çalıştırdığı her işçi için ayr ayrı olmak üzere idari para cezası uygulanır.

Herhangi bir kaza anında bütün sorumluluklar operatöre aittir. Operatörde kullandığı iş makinesinin türüne uygun operatörlük belgesi mevcut değilse kaza durumunda kasko hiçbir ödeme yapmaz. Kaza karayolunda gerçekleşmesi halinde, kaskonun ödeme yapabilmesi içinde operatörün G sınıfı (İş Makinesi) Sürücü belgesine sahip olması gerekir.

İŞ KAMYONU OPERATÖRLÜK BELGESİBELGESİ NASIL ALINIR?

İş Makinası ehliyeti için kursiyer 50 soruluk Motor testine tabi tutulur. Sınav sonucunda Direksiyon sınavına girerek geçerse belgeyi almaya hak kazanır. Kursiyer hangi iş makinası için sınava girmişse Sertifikaya o iş makinası adı yazılır.

İŞ KAMYONU OPERATÖRLÜK BELGESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Feza Operatörlük Kurslarına Başvuru Yapmak İçin Gerekli Şartlar ve Hazırlanması Gereken Evraklar

  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi; Yaş şartı: 18 yaşını bitirmiş
  • 1 adet Fotoğraf
  • Öğrenim Belgesi; Öğrenim şartı: En az ilköğretim okulu mezunu (1997 yılından önce mezun olanların ilkokul mezunu) olmak,
  • Sağlık Raporu; Sağlık Şartları: Operatörlük yapmasında engel olmadığına dair sağlık raporu “G sınıfı sürücü olur” veya”İş Makinesi Kullanabilir” ibaresi yazacak,
  • Cumhuriyet Savcılığı Belgesi: Adli sicil kaydının bulunmadığına dair; Adli Sicil Belgesi.
ÖN BAŞVURU