Loder Operatörlük Belgesi ve Operatörlük Eğitimi

FEZA EĞİTİM KURUMLARI

 

FEZA LODER OPERATÖRLÜK KURSU
Kazıma ve Yükleme (Yükleyici (Loder)) İş Makinesi Operatörü Kimdir?

Loder Operatörü; Kazıma ve Yükleme (Loder) Tipi İş Makinesinin yaptığı iş ve özelliğe uygun emniyetli ve verimli bir şekilde kullanan, Kazıma ve Yükleme (Yükleyici (Loder)) Tipi İş Makinesinin çalışma öncesi ve çalışma sonrası kontrol, bakım ve ayarlarını yapabilen Operatörlük Belgesine sahip nitelikli kişidir.

Kazıma ve Yükleme (Yükleyici (Loder)) İş Makinesi Kullanımı Operatörlük Belgesinin yasal dayanağı nedir?

 

Kazıma ve Yükleme (Yükleyici (Loder)) Tipi İş Makinesi Kurs Programı 17/06/2009 tarih ve 73 sayılı karar ile çerçeve programı kabul edilmiştir.

  • Yeni çıkan İş Sağlığı ve Kanun kapsamında Loder Kullanıcıları Kazıma ve Yükleme (Yükleyici (Loder)) Tipi İş Makinesi Operatörlük Belgesi almak zorundadır.
  • İş Güvenliği Uzmanları da firmalarda Risk değerlendirme yaparken Loder kullanıcılarının Operatörlük Belgesi almak zorunda olduğunu söylemektedir.
  • Çalışma Bakanlığından gelen İş Müfettişleri’de Loder kullanıcılarına Operatörlük Belgesi sormaktadır.
  • Kiralık bir Loder’iniz varsa kiralamak istediğiniz firma, şantiye size Loder Operatörlük Belgesi sormaktadır.
  • Karayolunda hareket eden Loder kullanıcıları’da Karayolu Trafik Mevzuatı gereği Loder Operatörlük belgesi almak zorundalar.

Loder Operatörü; Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı Operatör Belgesine sahip olmalıdır. Herhangi bir kaza anında bütün sorumluluklar operatöre aittir. Operatör Belgesine sahip olmayan kişi yasal olarak iş makinesini kullanamaz. Bu tür elemanları çalıştıran işverenler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre suçlu sayılırlar.

Karayolları Trafik Kanunu Madde 36’da; Motorlu araçların, Sürücü belgesi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır.

Loder belgenizi Feza İş Makinası Operatörlük Kursundan temin edebilirsiniz.

LODER OPERATÖRLÜK BELGESİBELGESİ NASIL ALINIR?

Kazıma ve Yükleme (Yükleyici (Loder)) Tipi İş Makinesi Operatörlük Belgesi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 5580 sayılı Özel MÖğretim Kurumları Kanunu kapsamında bulunan ve azıma ve Yükleme (Yükleyici (Loder)) Tipi İş Makinesi programını uygulamak üzere gerekli donanım, teçhizat bulunan ve gerekli uzman öğreticileri görevlendirmiş olan Feza Eğitim Kurumları İş Makinaları ve Operatörlük Kursundan alınır.

Not: Loder ehliyeti belgesi almak isteyen kişinin her hangi bir ehliyeti olmasada müracaat edebilir.
Ehliyeti yoksa trafiğe çıkamaz, ancak şantiyede,tünelde trafiğe kapalı alanda kullanabilir

LODER OPERATÖRLÜK BELGESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Feza Operatörlük Kurslarına Başvuru Yapmak İçin Gerekli Şartlar ve Hazırlanması Gereken Evraklar

  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi; Yaş şartı: 18 yaşını bitirmiş
  • 1 adet Fotoğraf
  • Öğrenim Belgesi;
  • Sağlık Raporu; Sağlık Şartları: Operatörlük yapmasında engel olmadığına dair sağlık raporu “G sınıfı sürücü olur” veya”İş Makinesi Kullanabilir” ibaresi yazacak,
  • Cumhuriyet Savcılığı Belgesi: Adli sicil kaydının bulunmadığına dair; Adli Sicil Belgesi veya dilekçe.
ÖN BAŞVURU